O FIRMIE

Biuro Projektów i Realizacji Automatyki CompA sp. z o.o. powstało w styczniu 1992 roku i zostało zarejestrowane jako spółka prawa handlowego w Sądzie Rejonowym w Płocku w dniu 4 lutego 1992 roku.


W trakcie dotychczasowej działalności w branży Pomiarów i Automatyki wykonaliśmy wiele projektów oraz wdrożyliśmy automatykę na ponad 100 obiektach w różnych branżach przemysłowych. Od początku istnienia firma związana jest szczególnie z automatyzacją obiektów w sektorze przemysłu wydobycia gazu i ropy naftowej oraz przemysłu petrochemicznego. Nie ograniczamy jednak pola działania jedynie do tych branż. Projektowaliśmy również automatykę dla obiektów przemysłu drzewnego, spożywczego oraz obiektów wodno-ściekowych.

Specjaliści firmy posiadają długoletnią praktykę w projektowaniu systemów Pomiarów i Automatyki oraz systemów sterowania cyfrowego, popartą wieloletnim doświadczeniem obiektowym.

W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie prace projektowe wykonywane są z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o profesjonalne programy wspomagające proces projektowania.

Bogate doświadczenie naszych pracowników i ich szeroko rozumiana wiedza z zakresu inżynierii sprawia, że CompA sp. z o.o. może realizować wiele skomplikowanych projektów w sektorze automatyki oraz w branżach pokrewnych.