NASZE REALIZACJE

InwestorObiekt / tematRok
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Karmin12016-2015
- Dostawa sterowników PLC oraz stacji operatorskich
- Oprogramowanie sterownika dla SP Karmin1
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Karmin1
- Oprogramowanie sterownika dla instalacji osuszania OG Jarocin
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla instalacji osuszania OG Jarocin
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SP Karmin1 oraz OG Jarocin w KGZ Radlin
- Uruchomienie systemów sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.Instalacja osuszania gazu KGZ Bogdaj2015
- Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Liewo 2K2015-2014
- Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA
- Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskich
- Oprogramowanie sterownika dla SP Lisewo 2K
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Lisewo2K
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
ORLEN GazZabudowa skidu pomiarowych gęstości LPG oraz oprogramowanie użytkowe dla systemów sprawdzających :2015-2014
- TGP Sosnowiec
PGNiG S.A.Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Grodzisk 262014
- Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PKN ORLENOpracowanie projektu na demontaż i ponowny motaż urządzeń PiA w związku z wymianą rurociągów w na instalacji Hydrokraking2014
PGNiG S.A.Ośrodek wydobycia ropy naftowej Ołobok2014
- Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PKN ORLENOpracowanie projektu br. PiA układów regulacji temperatury2014
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Komorze-32014
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SP Komorze
- Udział w rozruchu systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.Prace serwisowe na KGZ Radlin I i II2014-2013
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego OG Lisewo2014-2013
- Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla OG Lisewo i SP Lisewo 1
- Oprogramowanie sterownika dla OG Lisewo
- Oprogramowanie sterownika dla SP Lisewo 1
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla OG Lisewo
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Lisewo1
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
ORLEN GazZabudowa skidów pomiarowych gęstości LPG oraz oprogramowanie użytkowe dla systemów sprawdzających2014-2013
- TGP Nowa Brzeźnica
- TGP Krosno Odrzańskie
- TGP Hrubieszów
- TGP Sokółka
- TGP Szczecin
- TGP Płock
PGNiG S.A.Modernizacja systemu automatyki złoża gazu ziemnego OG Aleksandrówka2013
- Opracowanie projektu br. PiA
- Dostawa urządzeń pomiarowych
- Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskich
- Przebudowa szaf sterowniczych
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.System sterowania stacją redukcyjną w EC Gorzów Wlkp2013
- Opracowanie projektu br. PiA
- Dostawa urządzeń pomiarowych i sterowniczych
- Przebudowa szafy sterowniczej
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Uruchomienie systemu sterowania
PGNiG S.A.Instalacja rozdziału faz - Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DĘBNO2013
- Dostawa sterownika PLC
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.Separator testowy ropy dla OK Gorzów2012
- Projekt PiA
- Dostawa sterownika PLC
- Dostawa stacji operatorskiej
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.Układy pomiaru gazu dla Kopalni Gazu Ziemnego Tarchały2012
- Dostawa stacji operatorskiej
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu
Blue Line
Engineering SA
Ośrodek Próbnej Eksploatacji Uników2012
- Projekt wykonawczy PiA
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Prefabrykacja szafy sterowniczej PiA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
ORLEN GazOprogramowanie systemu sprawdzającego cysterny LPG w Orlen Gaz w Płocku2012
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OP Winna Góra2012
- Oprogramowanie sterownika dla OP Winna Góra
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla OP Winna Góra
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin II
- Uruchomienie systemu sterowania
ORLEN ASFALTModernizacja systemu monitoringu i sterowania instalacji Oksydacji Asfaltów IV-V 2012
- Projekt wykonawczy br. PiA
INVESTGAS S.A.KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u2012-2011
- Dostawa systemu wizualizacji
- Oprogramowanie systemu wizualizacji dla regeneratorów nr 1 - 4
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
INVESTGAS S.A.KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 12012-2011
- Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OG Kromolice 2011–2010
- Oprogramowanie sterownika
- Oprogramowanie systemu wizualizacji OG Kromolice
- Oprogramowanie systemu wizualizacji KGZ Kaleje
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PGNiG S.A.
/FX ENERGY
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OP Środa Wlkp.2011–2010
- Dostawa systemu sterowania
- Oprogramowanie sterownika
- Oprogramowanie systemu wizualizacji OP Środa Wlkp.
- Oprogramowanie systemu wizualizacji KGZ Kaleje
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
INVESTGAS S.A.KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 32011–2010
- Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Dostawa, montaż i uruchomienie
GZNF FOSFORY GdańskStacja rozładunku kwasu siarkowego2011–2010
- Dostawa urządzeń PiA
- Montaż urządzeń PiA
- Oprogamowanie systemu sterowania
PGNiG S.A.KGZ RADLIN – modernizacja magazynu metanolu i wody złożowej2010
- Wykonanie projektu PiA
- Montaż aparatury PiA
- Oprogramowanie systemu sterowania i wizualizacji
GZNF FOSFORY GdańskStacja rozładunku kwasu siarkowego2010
- Wykonanie projektu br. PiA
TRIAS Sp. z o.o.Ośrodek Próbnej Eksploatacji Gazu Grabówka2010-2009
- Dostawa sterownika oraz stacji operatorskiej
- Oprogramowanie sterownika PLC
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji
PKN ORLEN SAFKK II – Modyfikacja systemów sterowania i blokad dla układów olejowych maszyn 01-C1, 04-C2, 04-C32009
- Wykonanie projektu br. PiA
ORLEN ASFALTInstalacja Biturox2009
- Projekt wymiany zapalarek na piecach F-201 i B-1301
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I - Remont instalacji systemu pomiarów i automatyki2009
- Wymiana przetworników i sygnalizatorów ciśnienia
- Demontaż kiosków pomiarowych
- Wymiana urządzeń do pomiaru poziomu w ODL i ODS
INVESTGAS S.A.KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 22009
- Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Dostawa, montaż i uruchomienie
DPV-SERVICE Sp. z o. o.KGZ Antonin - Modernizacja Ciągu Pomiarowego Gazu2009
- Wykonanie projektu PiA
- Dostawa urządzeń
- Montaż aparatury PiA
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I i II2012-2008
- Serwis systemów automatyki
INVESTGAS S.A.KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 42008
- Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PETROLOT Sp. z o.o.Baza Paliw PETROLOT w Gdańsku2008
- Projekt PiA systemu sterowania
PKN ORLEN S.A.Instalacja Krakingu FKKII2008
- Projekt PiA modyfikacji systemu sterowania i blokad układów olejowych kompresorów
PKN ORLEN S.A.Instalacja Fenolu i Acetonu2008
- Projekt PiA systemu blokad
PBG S.A.Odazotownia Gazu Grodzisk2008
- Opracowanie algorytmów sterowania technologicznego
- Opracowanie algorytmów systemu ESD
- Projekt PiA systemu detekcji gazu i pożaru
PKN ORLEN S.A.Instalacja Krakingu FKKII2007
- Projekt PiA modyfikacji systemu sterowania i blokad układów olejowych kompresorów
PGNiG S.A.Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno – zbiorniki magazynowe ropy i wody złożowej2007
- Projekt PiA szaf systemu sterowania
- Oprogramowanie systemu sterowania
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PGNiG S.A.Modernizacja odcinków pomiarowych gazu KGZ Paproć2007
- Projekt PiA
- Dostawa, montaż i uruchomienie
ORLEN ASFALTInstalacja Bituroksu2006
- Projekt PiA - modernizacja nalewaków asfaltu
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Brzostowo2006-2005
- Dokumentacja branży PiA
- Dokumentacja cyfrowego systemu sterowania
- Oprogramowanie sterownika
- Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA
- Dostawa, montaż i uruchomienie
ORLEN AutomatykaProjekt PiA układu blokad dla instalacji Butadienu w PKN ORLEN2005-2004
- Dokumentacja branży PiA
PGNiG S.A.Projekt PiA dla zagospodarowania złoża Górzyca2005-2004
- Dokumentacja branży PiA
PGNiG S.A.Układ transmisji danych ze stacji redukcyjno-pomiarowej Wojnowice wraz z systemem transmisji danych GPRS2004
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie systemu cyfrowego
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PGNiG S.A.Układ transmisji danych ze stacji redukcyjno-pomiarowej OG Buk wraz z systemem transmisji danych GPRS2004
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie systemu cyfrowego
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PGNiG S.A.Modernizacja układu pomiarowego w stacji redukcyjno-pomiarowej w Jarocinie wraz z systemem transmisji danych GPRS2004
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie systemu cyfrowego
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PKN ORLEN S.A.Modernizacja systemu blokad instalacji Butadienu, IFP i Pyrotolu w PKN Orlen2004
- Dokumentacja branży PiA
PKN ORLEN S.A.Instalacja dozowania ługu sodowego2004
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
PGNiG S.A.Modernizacja systemu pomiaru poziomu gazoliny w zbiornikach magazynowych KRNiGZ Zielin2004
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PKN ORLEN S.A.Systemy nalewcze ciężkiego oleju opałowego2004
- Dokumentacja branży PiA
VOSSLOH SKAMOModernizacja systemu automatyki dla kotłowni zakładowej VOSSLOH SKAMO2003
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Załęcze – Instalacja osuszania2003-2002
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Żuchlów – Instalacja osuszania2003-2002
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Ośrodek centralny II ETAP2003-2002
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Ośrodek centralny2002-2001
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PKN ORLEN S.A.DRW III - Zabezpieczenia silników wysokonapięciowych2002-2001
- Projekt techniczny
- Oprogramowanie użytkowe sterownika
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PKN ORLEN S.A.Oddział Tlenku Etylenu i Glikolu II - Modernizacja systemu blokad i sygnalizacji2001
- Oprogramowanie użytkowe
- Dokumentacja oprogramowania użytkowego sterownika i systemu DCS MOD 300
- Instrukcje obsługi systemu blokad i sygnalizacji
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Sieć światłowodowa dla systemu sterowania i monitorowania stref przyodwiertowych2001
- Projekt techniczny
- Dostawa, montaż i uruchomienie
PKN ORLEN S.AFKK II - Modernizacja węzła odbioru slopów2001
- Dokumentacja branży PiA
LU PolskaZakład w Płońsku - Zbiornik syropu glukozowego2001
- Dokumentacja branży PiA
PKN ORLEN S.A.FKK II2001
- Aktualizacja dokumentacji konfiguracji systemu DCS
PKN ORLEN S.A.HON VI2002-2001
- Projekt techniczny instalacji analizatora H2S
- Wykaz urządzeń przeciwwybuchowych dla sekcji Striping
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I - Instalacja Osuszania Gazu2001-2000
- Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa
- Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Szlichtyngowa2000
- Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa
- Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego
PKN ORLEN S.A.Komponowanie olejów2000-1999
- Projekt techniczny branży PiA dla parku zbiorników magazynowych
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin II 2000-1999
- Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa
- Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PKN ORLEN S.A.FKK II1999
- Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych
PKN ORLEN S.A.Alkilacja HF1999
- Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych
PKN ORLEN S.A.Wytwórnie Tlenku Etylenu i Glikolu I i II 1999
- Dokumentacja konfiguracji systemu DCS
PKN ORLEN S.A.FKK II1999
- Dokumentacja techniczna dla kolektorów slopowych instalacji FKK II
PKN ORLEN S.A.Polipropylen1999
- Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych węzłów PP9/5 i PP9/7
PKN ORLEN S.A.Polipropylen1999
- Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych węzłów PP9/2 i PP9/3
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin II 1999
- Dokumentacja branży PiA – część analogowa
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Szlichtyngowa1999-1998
- Dokumentacja branży PiA - część analogowa
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
Petrochemia Płock S.A.Chlorownia wody przemysłowej i pitnej 1999-1998
- Projekt techniczny branży PiA
Petrochemia Płock S.A.FKK II – Modernizacja1998
- Dokumentacja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Niechlów-Naratów 1998-1997
- Dokumentacja branży PiA - część analogowa i cyfrowa
- Oprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Grochowice1998-1997
- Dokumentacja branży PiA - część analogowa i cyfrowa
- Oprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu cyfrowego
- Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy
Urząd Miasta PłockaPrzepompownia próżniowo-tłoczna w Płocku -Radziwiu1998-1997
- Projekt techniczny branży PiA
- Dostawa, montaż i rozruch urządzeń PiA na obiekcie
- Projekt systemu sterowania i wizualizacji wraz ze zdalnym przekazywaniem danych z wykorzystaniem systemu GSM
- Dostawa, montaż, oprogramowanie i uruchomienie systemu
PGNiG S.A.Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin - Węzeł rozliczeniowy1997
- Dokumentacja branży PiA
- Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego
Petrochemia Płock S.A.Modernizacja automatycznych stacji nalewczych ASN 1...ASN 4 1997
- Adaptacja dokumentacji firmy Scherzer – branża PiA
Petrochemia Płock S.A.Polietylen II - Węzeł dozowania stabilizatorów na liniach granulacji polietylenu.1997
- Projekty techniczne branży PiA, mechanicznej i elektrycznej
PGNiG S.APodziemny Magazyn Gazu Wierzchowice1997
- Projekt automatycznego sterowania chromatografem gazowym w konfiguracji analizatora wielopunktowego (zbieranie analiz z 22 odwiertów)
- Oprogramowanie sterownika i systemu nadrzędnego wraz z uruchomieniem na obiekcie.